CZ

Skupina Wadaiko yosa-yosa vznikla v Praze v roce 2005, jako taiko-klub Česko-japonské společnosti. Wadaiko yosa-yosa se specializuje na tradiční styl japonského bubnování, jak se od nepaměti praktikuje zejména v chrámech, svatyních a při lidových slavnostech.

Kromě vytrvalců, kteří jsou Wadaiko yosa-yosa věrní již více než desetiletí, prošlo skupinou i několik pozoruhodných hráčů různých národností (např. občané Japonska, USA, Německa, či nástupnických států bývalého SSSR), z nichž mnozí pokračovali či pokračují ve své kariéře ve světě.

Jana Votrubová, umělecká vedoucí a spoluzakladatelka skupiny Wadaiko yosa-yosa, tradiční způsob hry na bubny taiko intenzivně studovala během svého dvouletého pobytu v Kjótu zejména v kjótském Taiko-centru, kde také absolvovala instruktorské kursy. Zároveň vystupovala při slavnostech v kjótských svatyních Kitano Tenman-gū a Matsuo taisha i v řadě osvětových programů. V ČR se kromě instruktorského vedení adeptů sdružených v taiko klubu při Česko-japonské společnosti příležitostně věnuje aranžování taiko-skladeb i pro další zájemce, lektorsky spolupracovala např. s Japonskou školou v Praze nebo Deylovou konzervatoří.

Skupina Wadaiko yosa-yosa je úzce spjata v prvé řadě s Bodaiju matsuri (Svátkem lip), který se koná každoročně počátkem června na pražském Vyšehradě. Vystoupení skupiny však neodmyslitelně patří i k některým dalším pravidelným akcím, jako je festival japonského filmu a kultury Eigasai v pražské Lucerně, Mezinárodní výstav bonsají v Botanické zahradě v Tróji či Akimatsuri (Podzimní slavnost japonské komunity v ČR).

Dle aktuálních možností skupina vystupuje i na dalších akcích zaměřených na propagaci různých oblastí japonské kultury (např. ve spolupráci s NG v Praze, městy Plzeň, Opava a dalšími), příležitostně spolupracuje i s vybranými japonskými firmami a agenturami na propagaci některých japonských značek (Panasonic, Toyota, Isuzu a další), případně zviditelnění japonské kapitálové účasti v českých firmách (např. Plzeňský Prazdroj).

Skupina se rovněž příležitostně podílí na realizaci vystoupení některých japonských bubenických skupin v ČR či uvádění japonských skladeb tuzemskými hudebními tělesy.

KONTAKT:
Robin Shōen Heřman, manažer skupiny

VIDEO